کلاسهای یوگا در تناسب اندام برای 10 نفر

کلاسهای یوگا در تناسب اندام برای 10 نفر

یوگا ترکیبی از تمرینات جسمی ، روحی و معنوی است که از هند سرچشمه گرفته است. یوگا یکی از شش مکتب فلسفی هندوئیسم است. در فرهنگ امروز آمریکا ، این یک رشته رایج از افراد فعال است که به دنبال تمرکز بر سلامت ، انعطاف پذیری و آگاهی ذهنی خود هستند. انواع مختلفی از یوگا … ادامه