۳۰۰ شهر خرس فشار آبی – بالاترین اقتصاد


تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، علی اکبر محرابیان ذکر شد: حدود ۳۰۰ شهر اجتناب کرده اند جمله برخی اجتناب کرده اند شهرهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات استان ها در وضعیت فشار آبی قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع این اشکال در راس سرمایه گذاری های زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است. حمایت شخصی را دارد. برای کاهش معضل فشار آبی سرمایه گذاری های جدیدی اجتناب کرده اند جمله سویه ها سوئیچ آب، احداث تصفیه خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها جدید آبی را تحریک کردن کرده ایم به همان اندازه در کمترین زمان بالقوه این اشکال را کاهش دهیم. ما درگیر تامین شهرت سرمایه گذاری های جدید نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ۱۴۰۱ اقدامات متفاوتی دارد.

وزیر انرژی افزود: سرمایه گذاری های نیمه تمام آبرسانی زیادی در بخش کشاورزی موجود است کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود در مدت زمان کوتاهی به اتمام برسد. {به دلیل} اشکال کم آبی در ملت، نکته ای کدام ممکن است کشاورزان باید در اصل کار بی نظیر شخصی قرار دهند، نظارت بر الگوی کاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ساختار های نوین آبیاری است، آبیاری همراه خود استراتژی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های جدید انجام خواهد بود. تامین آب بخش جو زیست ملت اجتناب کرده اند انتخاب های مهم این وزارتخانه است.

دیدگاهتان را بنویسید