‎ ‎
با توجه به اینکه در فضای مجازی در رابطه با اطلاعات نادرست و غیر علمی در خصوص ترشح خون از گوش، شکستگی قاعده جمجمه و ضربه به اندام های داخلی متوفی باید اعلام کنیم که و شروت و اتره کبودی در برته کشمها و شکتگی در قابل جمجمه، دی شاعده جمجمه، دی .

دیدگاهتان را بنویسید