۶ عنصر کلیدی برای جریان بهتر صفرا


۶ عنصر کلیدی برای جریان بهتر صفرا

در قسمت این هفته، ۶ ماده کلیدی که برای جریان بهتر صفرا ضروری هستند را بیاموزید. 😊 اگر دیگر کیسه صفرا ندارید، در هضم چربی ها مشکل دارید یا از کبد چرب رنج می برید، این یکی برای شماست، پس گوش کنید! 🔊

الان ببین

پرسش و پاسخ - ALG-TV

پست ۶ عنصر کلیدی برای جریان بهتر صفرا اولین بار در آن لوئیز گیتلمن ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید