Biohacking in Biology قسمت ۱۰۰: Dave Asprey


در جشن صدمین پادکست خود، بانوی اول تغذیه از دیو آسپری استقبال می کند – نویسنده علمی پرفروش ۴x NYT، میزبان بهترین پادکست رادیویی ضد گلوله، که بیش از ۲۵۰ میلیون دانلود دارد. به آن لوئیز و دیو آسپری بپیوندید تا در مورد پدیده هک زیستی بحث کنند – و اینکه چگونه دیو به یک صدای پیشرو در این جنبش تبدیل شد تا کنترل زیست شناسی ما را از طریق سفر الهام بخش خود برای از دست دادن بیش از ۱۰۰ پوند به دست بگیرد. شما با این پادکست روشنگر تشویق و ترغیب خواهید شد و مانند آن لوئیز، دیو آسپری نه تنها پیام خود را زنده می کند، بلکه به پیام خود نیز تبدیل می شود. اگر نام روغن MCT، پروتئین کلاژن یا قهوه کاربردی را شنیده اید، باید از دیو آسپری تشکر کنید.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر

دیدگاهتان را بنویسید