خروج نیروهای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی فاز دفاعی/ روسیه: ۶۷ توانایی ارتش اوکراین ساعت شب قبلی منهدم شد.
سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت روز اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین به اصل رئیس جمهور ولادیمیر پوتین می گذرد. تهاجمی کدام ممکن است به تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات متعدد منجر شد کدام ممکن است به تحریم های فشرده غرب علیه روسیه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید روشنی برای نوک دادن به آن است {وجود ندارد}.

دیدگاهتان را بنویسید