خوخخ خر ههر وخن دوخناین روزها در سامانه کدال گزارش عملکرد نمادها و میزان سود تقسیمی و زمان پرداخت این سودها به سهامداران منتشر می شود، نمادهای پالایشی نیز از این گزارش ها مستثنی نبوده اند، روزهای گذشته دو اطلاعیه مهم از دو نماد پالایشی منتشر می شود که هر کدام می تواند برای سهامداران این شرکت باشد. لطفا تماس خود را از ما دریغ نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید