دعا پای سفره افطار در واپسین شب‌های رمضان
حضرت محمد (ص) فرمود: «هر بنده روزه‌‏دارى کدام ممکن است دشنام داده شود در برابر این آن گوید، درود خدا بر باید من می خواهم روزه هستم بجز خداوند تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالى گوید بنده روزه‏‌دار من می خواهم به من می خواهم پناه معرفی شده است، او را اجتناب کرده اند شومینه جهنم پناه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بهشت کنید». امام صادق (ع) فرمود: «خداوند روزه را واجب کرد به همان اندازه ثروتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقیر مشابه باشند.»

دیدگاهتان را بنویسید