سقف معافیت مالیاتی حقوق سال ۱۴۰۱ چقدر است؟ – اقتصاد برتر


تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصاد به نقل اجتناب کرده اند موسسه مالی علوال، نرخ مالیات بر درآمد کارگران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی برای ادغام کردن مبلغ مندرج در احکام استخدامی اعم اجتناب کرده اند حقوق شغلی، حقوق استخدامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجسته است. پرداختی ها، کارهای در جاری انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا علاوه بر این نوک سال به رئوس مطالب زیر است:

– برای مازاد ۶۷۲ میلیون (۶۷۲ میلیون) ریال به همان اندازه عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۱۰% (۱۰%).

– برای مازاد عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به همان اندازه ۳ میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال ۱۵% (۱۵%).

– برای مازاد ۳ میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به همان اندازه ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲۰% (۲۰%).

– همراه خود ملاحظه به مازاد ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی، ۳۰ سهم (۳۰%) معافیت مالیاتی سالانه املاک برای اشخاص حقیقی گمشده درآمد موضوع ماده (۵۷) قوانین مالیات های مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد. . مالیات نقش ها تجاری موضوع ماده (۱۰۱) قوانین مالیات های مستقیم سالانه ۳۹۶ میلیون (۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تصمیم گیری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید