شاخص سهام همراه خود ۳۰۰۰ واحد انبساط به مدار بازگشت – اقتصاد برتر


شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در امروز (چهارشنبه ۴ فروردین) همراه خود افزایش ۴.۰۵ واحدی به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۲ هزار واحد رسید.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

پیشنهادات بورس در امروز (بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج) شاهد دادوستد بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به خوب ارزش ۵۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ میلیارد ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیش اجتناب کرده اند ۶۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ نوبت بود. سکسی کن در یکپارچه پیشنهادات بورس تهران، بیش اجتناب کرده اند هفت میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۸ میلیون سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به خوب ارزش ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۸ میلیارد ریال در ۴۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۴ نوبت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد. شاخص کل (همگن) نیز همراه خود ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷ واحد افزایش به رقم ۳۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۳ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص قیمت (همگن) همراه خود خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۰ واحد انبساط به رقم ۲۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲ واحد رسید.

شاخص بازار اول ۶۰۳۸ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بازار دوم ۵۷۸.۹۸۷ واحد افزایش کشف شد. علاوه بر این در بین تمامی نمادها تصویر نمایندگی صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) همراه خود ۴۰۵ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) همراه خود ۱.۰۵ واحد، فلز مبارکه اصفهان (فلز) همراه خود ۷۳۵ واحد، گروه مبنا (رمبنا) همراه خود ۶۹۲ واحد، پتروشیمی جم همراه خود ۴۸۸ واحد، سراسری صنایع مس ایران (فملی) همراه خود ۵ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت تهران (شتران) همراه خود ۴ واحد تاثیر خوش بینانه بر شاخص بورس داشتند.

در برابر این، نمایندگی معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی چادرملو (کشاد) همراه خود ۴ واحد، نمایندگی غدیر (وغدیر) همراه خود ۱۶۲ واحد، نمایندگی معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی گل جوهر (کگل) همراه خود ۱۵۰ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی تامین اجتماعی (شستا) همراه خود ۱۲۳ واحد. خوب مقدار عقب کشیدن تاثیر بر آنها شاخص سهام. بر ایده این گزارش، در امروز نمادهای ایران خودرو (خودرو)، نمایندگی تامین اجتماعی (شستا)، سایپا (خسابا)، نمایندگی ایران خودرو (خجستار)، پالایش نفت تهران (شاتران)، پارس خودرو (خپارس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی . قیمت کاهش یافته (را انتخاب کنید و انتخاب کنید داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد) در نمادهای همراه خود فناوری باکلاس بود. گروه خودرو نیز در پیشنهادات در امروز پیشتاز گروه های اقتصادی غول پیکر شده است کدام ممکن است ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۶ میلیون سهم به خوب ارزش هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیارد ریال قیمت کاهش یافته شد.

  • فینال وضعیت نشانگر OTC

شاخص فرابورس نیز در امروز بیش اجتناب کرده اند ۲۶۰ واحد انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقم ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ واحد رسید. {در این} بازار ۴ میلیارد و سه میلیون سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به خوب ارزش ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ میلیارد ریال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پیشنهادات خارج اجتناب کرده اند بورس در امروز به بیش اجتناب کرده اند ۲۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴ نوبت رسید. نمادهای پلیمری آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی تندگویان (شاگویا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه پاسارگاد (BPAS) همراه خود تاثیر خوش بینانه بر شاخص فرابورس در کنار بودند. علاوه بر این پالایشگاه های نفت لاوان (چاوان)، راه آهن نوورین (هاوارین)، نیروگاه زاگرس کارسار (بازاگر)، اقتصادی مینو (گوسینو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابان حر (فاهر) تاثیر عقب کشیدن بر شاخص فرابورس داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید