قیمت زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه افزایش کشف شد – بالاترین اقتصاد


تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

علی بهرمند در خصوص قیمت زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه در ماه رمضان اظهار داشت: قیمت زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه در این زمان اجتناب کرده اند سوی گروه صمت استان تهران تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا شد کدام ممکن است بر این ایده قیمت این ۲ محصول در واحدهای سطح خوب قیمت تمام شده است. ۷۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی. قیمت واحدهای گروه ۶۰۰۰۰ تومان.

رئیس صفحه بحث صنفی صاحبان شیرینی، شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو خانه اظهار داشت: سال قبلی قیمت زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه در واحدهای سطح خوب ۴۸ هزار تومان بود با این حال امسال {به دلیل} گرانی چرخ دنده اولین قیمت ها اصلاح کرده است. در تهران اضافه شد. در واقع قیمت برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده اولین مصرفی در صنعت شیرینی سازی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نسبت مرتفع است. مقامات برای ساماندهی بازار ماه مبارک رمضان شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن را به هزینه دولتی برای واحدهای شیرین تخصیص کرد با این حال این برای موارد کافی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید