مانور عملیاتی آتش نشانیاین مانور عملیاتی با حضور آتش نشان‌های ایستگاه‌های ۲۶-۲۲-۱۶-۸-۱۰-۲ و نردبان نجات از ایستگاه ۶ در اصفهان برگزار شد. در این عملیات اطفا حریق مخازن سوخت و نجات شخص محبوس از خودرو اطفا حریق ساختمان اداری و نجات اشخاص محبوس شده اجرا شد.

دیدگاهتان را بنویسید