معبد آناهیتا در کرمانشاهمعبد آناهیتا دومین بنای سنگی ایران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آثار باستانی در گذشته اجتناب کرده اند میلاد مسیح به شمار {می رود}. بر مقدمه نوشته های تاریخی، این معبد شناخته شده به عنوان آتشکده برای احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند الهه آب (آناهیتا) استفاده می شده است. قدمت این بنای باستانی به چند فاصله هخامنشیان، اشکانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساسانیان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بنا در شهرستان کنجاور استان کرمانشاه واقع شده است است.

دیدگاهتان را بنویسید