گفتگوی بلینکن و خالد بن سلمان درباره ایرانوزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با معاون وزیر دفاع عربستان، درباره چگونگی مقابله با ایران گفتگو کردند.

دیدگاهتان را بنویسید