آیا می خواهید از شر روغن موجود در روغن و قلوه سنگ خلاص شوید؟تا پیش از سال ۱۲۴۱ شمسی، کارهای بیشتر بانکی و ریالی م]کارهایی مانند دریافت وام، نقل و انتقال پول و موارد از این دست توسط تجارتخانه های معروف مثل تومانیانس، برادران جهانیان، جمشیدیان و کمپانی فارس انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید