ایرادات مونتاژی انگیزه بردن مجوز واردات خودرو – اقتصاد برتر


قالیباف اجتناب کرده اند نمایندگان مجوز گرفته بود تا در صورت شکسته نشده اعتراض مجمع، سوگندنامه را بردن تدریجی تا بودجه به تعویق نیفتد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱
به گزارش #اقتصادبر، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران کسب اطلاعات در مورد بردن تصمیم واردات خودرو در محتوای متنی بسته شدن بودجه نوشت: انگیزه تنظیم محتوای متنی بودجه پس اجتناب کرده اند تصویب نمایندگان اینجا است کدام ممکن است وقتی شورای نگهبان با اعتراض به واردات خودرو، این بخش توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس منحل شد. مجمع تشریح کرد کدام ممکن است این موضوع اجتناب کرده اند سوی مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام نیز مطرح شده است. قالیباف در مونتاژ علنی اتاق نمایندگان مجلس به طور ضمنی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس اجازه گرفت در صورت شکسته نشده اعتراضات مجلس به این بند برای عدم تأخیر در بودجه، ایرادات مشخص شده (واردات خودروهای رانندگی) را تعمیر تدریجی.

شورای نگهبان در فینال روز کاری سال قبلی (۲۵ اسفند ۱۳۹۳) ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است معامله با کرد.

یکی اجتناب کرده اند ایرادات تبصره ۷ درمورد به واردات خودرو موتوری بود.

مصوبه مجلس نمایندگان در گذشته تاریخی ۱۶ مارس ۲۰۰۱ به رئوس مطالب زیر بود:

– به مقامات اجازه داده تبدیل می شود در سال ۱۴۰۱ بر مقدمه پوشش های عمومی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط زیر برای صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش شخصی اعم اجتناب کرده اند حقیقی یا حقوقی با اخذ مشکلات درگاه مصوب ذیربط اقدام تدریجی. افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد حاصل: واریز در نظر گرفته درآمد اساس پنجم این قوانین نزد کل خزانه مقامات.

شرایط واردات:

۱- مقامات ضوابط واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تامین پول خارجی را تصمیم گیری می تدریجی.

۲- قیمت خودرو رانندگی وارداتی تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو می باشد.

۳- کمیت موتور سیکلت خودرو کمتر اجتناب کرده اند ۲۵۰۰ سی سی می باشد.

۴- عدم شکستن به ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار پول خارجی بنا به تجزیه و تحلیل مقامات

۵- شرایط مسابقه رعایت شود.

اقلام وارداتی عبارتند اجتناب کرده اند:

۱- ۵۰۰۰۰ خودروی رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰۰ خودروی دوگانه سوز (هیبریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقی)

۲- ۱۰۰۰۰ وانت، تریلر، تریلر یخچال دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشنده

۳- ۱۰۰۰۰ اتوبوس برون شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داخل شهری

۴- ماشین ۱۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین یخچال دار

۵- ۵۰۰۰ تجهیزات تجهیزات با کیفیت حرفه ای معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهسازی اعم اجتناب کرده اند نوساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ۵ سال مونتاژ.

واردات خودروهای رانندگی را اجتناب کرده اند محتوای متنی بودجه بسته شدن بردن کنید

با این حال در قوانین بودجه ابلاغی اجتناب کرده اند سوی رئیس مجلس، این بند اصلاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندهای درمورد به واردات خودروهای رانندگی لغو شد.

انگیزه بردن مصوبه واردات خودرو اجتناب کرده اند محتوای متنی بودجه بسته شدن در مجلس نمایندگان

دلیل برای تنظیم محتوای متنی بودجه پس اجتناب کرده اند تصویب مجلس اینجا است کدام ممکن است وقتی ایرادات شورای نگهبان به واردات خودرو تعمیر شد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مونتاژ علنی مجلس تصریح کرد کدام ممکن است این موضوع {در این} مورد نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام قالیباف در مونتاژ علنی اتاق نمایندگان به طور ضمنی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس مجوز گرفت تا در صورت شکسته نشده اعتراضات اتاق به این بند برای عدم تاخیر در بودجه، ایرادات مشخص شده (واردات خودروهای رانندگی) را تعمیر تدریجی.

دیدگاهتان را بنویسید