بانک گردشگری، بانک سال ورزش شناخته شدبانک گردشگری در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور، در حوزه بانکی به عنوان بانک سال ورزش شناخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید