تقدمبر عقل کامل لغانه براحه قدیمه‌ شهدا و آیثارغرانازادگان ایران یسلامی دانشـاموکتگان مکتب و نهضت حسینی ستحد; با وجود همه شکنجه ها و سختی ها، آزادگان در زندان های رژیم بعث همچنان از خود گذشتگی و از خودگذشتگی نشان می دادند و حتی به زندانیان صلیب سرخ جهانی نیز آزادی و کرامت را آموختند.

دیدگاهتان را بنویسید