تلاش ۳ میلیون پناهنده افغان برای رسیدن به ایران و پاکستان / هشدار درباره بحرانی شدن وضعیت آوارگی اقلیت‌ها در افغانستانسازمان پیمان امنیت جمعی که یک بلوک امنیتی تحت رهبری روسیه است، امروز اعلام کرده که بیش از سه میلیون پناهنده از افغانستان در تلاش برای رسیدن به ایران و پاکستان هستند و آوارگی اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان ممکن است تنش‌ها را به سطح بحرانی برساند.

دیدگاهتان را بنویسید