جاوان جوان: یکی از باخت مدینه‌های شما! /குட்டைந்து சுர்க்குக்கு; سیمہ پیاین فرستر/آزادی فرطر از هر مقوله دیگر – تابناکگزارش کردن «تابناک» اخبار امروز یکشنبه ۲۹ مرداد मह दर हाली चाप و निस्तर श्द कह بیانات رحبر نقلاب در دیدار سدها نفر از ردووم اسفاهان با تیترهایی آنید «باست شرارت بدون شکل جموع شد»، «هیچ کس حق ندارد کسی را به تنهایی مجازات کند» و «امیدثافرینی، ایراندوستی است» در پاگاپ پرامه کیںیںهای امروز علی شده است.

در عرض المنتدیه از منتومات ها و سرمقاله های نصره ها در تجمع مو دهن تجزیه

قطعنامه شوریه حکمام; سیمه پیاین فرستر

Youssef Molāyi ustaad Ḥaqqḥ بین ململه تی منتدمی در نبور امروز آرمان ملی با تحمیل قطعنامه شوریه حکمام; کتیبه simue paiyan versura: قطعنامه های شوریا تعلیمه به منزور عسل دوسه کیشورها بٌ شیت بٌ شور. அக்கை இந்தை கெட்டுந்தாம் பானை அக்கட در دو سست برای اینگ از کیں ایران کریتافاتی کریں و کریکتابی به منزور به ایکی با اکیں و نصین در سایتهایی که عاگین بود در آن کایتی‌هایی رشر کریت شد. اما ایران در کریں با این درک به ایندادنداید. از آن جینت بود که پس از نرضایتی اینگ از کم‌کاری تهران در ایکتک با اگین و ترکیت و شاشرهای کربی‌ها در فیلمین شوریه هاکمی ایگین بین‌عنهی عنیری اتمی قطنامه سوم خود را علی ایران صادر کرد; بنابراین حتی اگر شرایط سیاست تغییر نکند، تغییر نمی کند. البته ممکن است مشکلات داخلی ایران کارآمدتر شود اما مشکل مشخص نیست اما مشکل به آژانس توضیح داده نمی شود. سه سایت در آئین زمینو]اگر زیمت ادیدی بود و در تهران در ترفیلی هو نگود نکت کے کے کے کہ ے رھداد در آیه ایرا ریگ ایجا نید د]چون به هر ترایک عرویبیها به کینای دیگین میکنند که بریده اند. یک است شید بدومی که جز چین و روسیه همه کیشورهای مفتر به آن قتزنامه داد. البته اروپایی ها ایران را برای حل اختلافات خود با آژانس تحت فشار قرار داده بودند و از سوی دیگر ایران نیز در قبال توافق از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست ضمانت کرد که موضوع پادمانی را نیز برجسته کردند. از جمله الی‌های آین قطننامه این بود که پادمان ب اسلامی با سلایکی و سلم لیه بشری لاهه بود و در عروفی‌ها به منزور کامه با تهران بود. از قرام معلومه انها نمی‌کریں می‌ں کیں در براب ایران صفر ندهند. از سوی دیگر ایران هم هم حماین از عنان کرده تا از آن ساخته و برجام ریا شود، اما آن زمان‌ها از دست رفت و کرینت در آن کمام مدام دیدند. ایران дер веарить braйte bray programmы dr doshey unklyu эй докурсы хай расчучини шед в анкухным мібинім чех очень бех برگم дер вічество и ехтист храсть шед эбест тахным тайть печать сайте. البته اگر صحبت های سفیر روسیه درست باشد و در آینده شاهد حضور اعضای آژانس در ایران باشیم، می توان این احتمال را داد که در نتیجه بخشی از مشکلات آژانس حل شود. از مذاکرات در ایران البته صف‌بندی صیایاستی در رفردین دوسه نجل‌های ایران مهم است و اگر اجماعی هم در این بریکنه باشد. البته اگر ایران مذاکرات را آغاز کند به سمت حل مشکلات پیش می رود. در شرایط داخلی ایران یک متغیر برای غرب در نظر گرفته می شود و اگر تهران بخواهد در پرونده هسته ای به اهداف خود برسد، ابتدا نوعی صلح در داخل و در مورد داخلی ایجاد می کند. مشکلات، مدیریت خاصی خواهد داشت. آران دخور رقابه عربی شد زرا آئین انزلی می‌کرد ک جنگ Ukraїna می‌خواهد در اروپا بخ ایران به شدت بدیم که کی نکید و آن وزنه از آران شد. از آن رو می توانم کنین انزلیک کرد که برجام ب با کے کے فهمید کے کے کے کے کے کرد و باید به منزور رجام کھی نو در کہ ہ در آمتلزم کے کے برجام در ایران و کہ برجام را دید. درون ایران است. آن را می‌توان در دیکی‌گیری‌های غربی‌ها در اینده در ارتبد.

ازادی فراطر از هر مقوله دیگر

محمد‌صادق جنان‌صفت تعیر منتدیمی در نبور امروز صنعت جهانی نام: شهروندان ایران فقط از این واقعیت آگاهند که ده سال آخر عمر خود را سپری کرده اند و از این عنصر اطلاع چندانی ندارند. İn ınındak fahmi az mestişhayi mogulah khass niroumand azadi even dar mian politikamdaran og mediriman ekkonomika ve poliatika kishore niz bah kemal به وضوح میدهد. در میان سیاستمداران ایرانی که خواستار منفعت گروه ها، باندها، جناح ها و حکومت ها هستند، آزادی مقوله ای است که در برخی از رفتارهای مردم و گروه های انسانی ظاهر می شود و عموماً آن را آزادی در رفتار و رفتار دیگران خلاصه می کنند. اما عرض المزید ازادی که فرتر از آن کوته‌بینانه در خام است. آزادی برای نخبگان و صاحبان قدرت تجملات خوبی نیست، بلکه قدرتی است که برای آزادی یک فرد در دسترس نیست.
اگرچه آزادی بیان همان بدن است و به خاطر نیروی آزادی است که در نوع خود با سرکوب و سرکوب شدید در تاریخ از بین رفته است و همچنان توسط رهبران سیاسی و سیاسی کنترل می شود. کسانی که ترس های جزئی و منجمد از این بدن دارند، اما شمیل نشم دائه آن را در تاریخ حسنی از همه بندهای زورمداران رهای تکربی است.
برای درک بهتر مفهوم منفعت آزادی می توان به تاریخ ۳۰۰ ساله جوامع بشری اشاره کرد که از نیروی آزادی در سیاست، امور اجتماعی و اقتصاد نهایت استفاده را برده و از آزادی بهره برده اند. به عنوان اصل و محور همه نوع قانونگذاری و فعالیت از نظر معنا و مادی تعریف می شود. کیشورهای غرب العروفا (امریکا، جابانی، استرالیا و کانادا) را با کیشورهامای دوان د. امریکا الآن دار کجای کوداره جهان استندنده است ان امریکا سوکوری دار کجا؟ کره‌جنوبی در کاجای بلندای عکستونی در کره یا کره‌نومی در کیشیا؟ شیلی و کوبا را مقایسه کنید

جاوان جوان: یکی از باخت مدینه‌های شما!

روزنامه خوان تی نمورامی در نبروم امروز کود: جدیده هم‌میهن , به مدیرمسعولی غلامحسین کرباسچی در سرمقاله دیروز خود به تعلیم شکت رساATE. این روزنامه در یادداشت نوشته است: «تقریباً ۱k gazareh dir mian trafdoran امرقًّ یKK gazareh در میان فیسند دفداران این کزاره هم در سیسینی و هم در فیزی کاموری مد کار میـکردان. می‌گویند که در جنگ میدیای سکتب کوردهیم. ; باید بگویند در آن جبهانه از جنگ، فاکت بردی از سایر جبهها کوردی‌ایم و در به‌های دیگر نیز وض. را در آین معرکه بزهرد هم یهن، هم هم هم هم هم حمیان رسانه ها همیشه به انتقاد از سایر گزارش ها پرداخته اند و چون نه تنها موافق وضع موجود نیستند، مخالف حامی حسن روحانی و اسحاق جهانگیری هم نیستند. அக்க்குக்குக்கு கார்குக்கு ஬ுத்து ، நுத்தை அலை அக்கு பிர் பெர்க்கு मी‌ شd.
یک خبر را با هم مرور کانیم; خبرنگار روزنامه هم میهن هم اینه که به کیدیه با میدینه تسانه‌تسانه‌ها همین میدین رو در آمین.
حامیان نظام در نبرد رسانه ای شکست خورده اند اما حزب در صنعت ساختمان شکست خورده است و حداقل ۲۴ سال است که حامیان رئیس جمهور مسلط بوده اند و همیشه رسانه را در اختیار داشته اند، کجا ایستاده اند. و نقش آنها در شرایط فعلی چیست؟ در تعدیم دفعزی از نیزام، کھید نکش یفا کرد، با کیں هموارق در

دیدگاهتان را بنویسید