خوش بگذره!سران گروه هفتم که شامل هفت کشور صنعتی دنیا روز یکشنبه ۲۶ ژوئن (۵ تیر) در آلمان بود تا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود وضعیت سلامت جهانی و همچنین برابری جنسیتی و ارتقای زیرساخت های دیجیتال در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود.

دیدگاهتان را بنویسید