در اطراف بسته شدن مسابقات اتومبیل رانی آزمایشیدر اطراف پایانی مسابقات قهرمانی آزمون اتومبیلرانی عصر روز جمعه ۲۷ اسفندماه در مجتمع بام لند تهران برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داریوش مبتلا شناخته شده به عنوان قهرمان سال دمو خودرو راه اندازی شد شد.

دیدگاهتان را بنویسید