سهم نیروگاه های بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی در ساخت انرژی الکتریکی جهان ۱۰ نسبت است – اقتصاد برتر


اقتصاد برتر

گزارش چاپ شده شده توسط وسط تحقیق قدرت آرم می دهد کدام ممکن است برای اولین بار در سال قبلی (۲۰۲۱) سهم نیروگاه های عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی در ساخت انرژی الکتریکی در این کره خاکی به ۱۰ نسبت رسید.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

وسط تحقیق قدرت Ember روز چهارشنبه در گزارشی گفتن کرد: همراه خود مشارکت ۵۰ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار همراه خود چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن، سهم نیروگاه های عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی در ساخت انرژی الکتریکی جهانی در سال قبلی به ۱۰ نسبت رسید. . این تحقیق نتیجه داده‌های ۷۵ کشوری است کدام ممکن است ۹۳ نسبت تقاضای جهانی انرژی الکتریکی را دارند.

هلند، استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتنام طی ۲ سال قبلی سهم شخصی را اجتناب کرده اند قدرت عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی ۱۰ امتیاز افزایش داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری ترین نرخ دگردیسی زیرساخت ها را به سند رسانده اند. ۱۰ ملت بیش اجتناب کرده اند خوب چهارم انرژی الکتریکی می خواست شخصی را اجتناب کرده اند این ۲ تأمین تامین می کنند. دانمارک همراه خود ۵۲ نسبت، لوکزامبورگ همراه خود ۴۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروگوئه همراه خود ۴۷ نسبت در صدر فهرست قرار دارند.

در مجموع، ۳۸ نسبت اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی جهان در سال ۲۰۲۱ اجتناب کرده اند دارایی ها غیر کربنی، اجتناب کرده اند جمله هسته ای تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت آبی همچنان تأمین بی نظیر قدرت های تجدیدپذیر است. با این حال سال قبلی زغال سنگ ۳۶ نسبت انرژی الکتریکی جهان را ساخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده تحقیق آمبر، تجدید حیات این قدرت کدام ممکن است بیشترین ضرر را برای اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری دارد، نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی ۲ سال پس اجتناب کرده اند کووید بود. ۱۹ همه گیری.

به معنای واقعی کلمه هستند، ساخت انرژی الکتریکی هوادهی (احتراق کربن) در سال قبلی شاهد افزایش بی‌سابقه ۹ درصدی اجتناب کرده اند سال ۱۹۸۵ بود کدام ممکن است ۱۰۰۴۲ تراوات ساعت ساخت کرد. اگر به این می تواند یک نسبت افزایش ساخت بنزین اضافه کنیم، میزان تخلیه دی اکسید کربن در ساخت انرژی الکتریکی در سال قبلی اجتناب کرده اند رکورد ۳ نسبت در سال ۲۰۱۸ فراتر سر خورد.

اطمینان حاصل شود که محدود کننده گرمایش جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رفتن اجتناب کرده اند مرز همراه خود افزایش ۱.۵ سطح سانتیگراد در دمای جهانی نسبت به فاصله پیش اجتناب کرده اند اقتصادی شدن، انرژی الکتریکی ساخت شده باید به مصارف جدید (بار، گرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) برسد. مصرفی کدام ممکن است دی اکسید کربن بیشتری ساخت نمی شود. تحقیقات آمبر آرم می دهد کدام ممکن است ساخت نیروگاه های عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی در سال ۲۰۲۱ ۱۷ نسبت افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نرخ انبساط باید به همان اندازه سال ۲۰۳۰ به بیست نسبت در سال برسد.

دیدگاهتان را بنویسید