شانزدهمین مرحله اجتناب کرده اند قالب کاشف پلیس توجه تهرانشانزدهمین مرحله اجتناب کرده اند قالب کاشف پلیس توجه تهران صبح شنبه (۱۰ اردیبهشت) همراه خود حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران غول پیکر اجرا شد./عکاس : حسین یاراحمدی

دیدگاهتان را بنویسید