مدیران گروه صنعتی ایران خودرو متعهد به تولید خودروی بدون کسری شدنددر میثاق نامه ای که به امضای مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو رسید، این خودروساز متعهد به تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه از ابتدای خردادماه شد.

دیدگاهتان را بنویسید