ممنال ر سیس ح حیحنحب
کاپیتان استقلال که شایعاتی درباره انتقالش به یک تیم اروپایی شنیده می‌شد، رسما بال ها تد کرد و یکال دیگر yrei kunde senige igq regtig خ]حسینی از آماده‌ترین دروازه‌بان های ایران و عامل مهم قهرمانی بدون باخت شاگردان یکدی ب و خیخی ش یک یک. یک یک ی‌کند. قادر به نمایش رغد،،،،،،ححح حپت لو الوه نخواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید